Uloga oca u životu dece

Posledice života bez ljubavi, poverenja i bliskosti

Jedna od najmoćnijih poruka koju sam u životu dobila bila je poruka mog oca. Tačno se sećam okolnosti, u mojoj 4. godini života. Odveo me je na šišanje. Zamislite kako je to izgledalo pre 50 godina. Naravno, bio je u pitanju brica, sigurno ne ženski frizer. Vrpoljila sam se na stolici, potpuno preneražena okolnostima. Brica, navikao na muške klijente, samo mi je rekao:„Smiri se, ili ću ti odseći uši i bićeš ružna.“ Da li je moj otac tad primetio moju preneraženost ili mu se nije dopala bricina reakcija, ne znam. Samo pamtim reči:„ I TAD ĆEŠ BITI TATINA NAJLEPŠA DEVOJKA.“ Nikad u životu nisam ni od koga dobila tako moćnu poruku. Naravno da nikad nisam mislila da sam najlepša na svetu, naprotiv. Ali BILA SAM LEPA NJEMU, kakva god da sam bila. I lepa sam ONOM DRUGOM BITNOM MUŠKARCU U MOM ŽIVOTU(drugom ne po važnosti, već po vremenskom redosledu-prvo je bio Tata, a onda On). I još sam.
Ta poruka je bila osnov formiranja moje samosvesne ličnosti, osobe koja veruje u sebe jer zna da vredi. Osnov mog SAMOPOŠTOVANJA i SAMOPOUZDANJA. Kao da sam od tog trenutka znala koliko vredim, šta sve mogu, koje su moje granice. Sad, kad kao zrela odrasla žena razmišljam o tim KLJUČNIM ODLUKAMA koje sam u životu donosila, znam da sam ih donela pod uticajem te PRIMARNE ODLUKE koju sam donela još kao dete. JA SAM VREDNA LJUBAVI, BEZ OBZIRA NA POSLEDICE MOG DELANJA. Kasnije sam znala da se izborim za sebe oko odbaira fakulteta. Iako je tata mislio da je mnogo bolje da studiram stomatologiju, poštovao je moj izbor. I pomogao mi koliko god je bio u mogućnosti. I eto, sad sam psiholog …i još po nešto.

Model na koji se ugledate

Najbitnija uloga oca u životu deteta je u modelu koji on deci predstavlja. Način na koji on pristupa svom životu, da li je manje ili više integrisana ličnost, kako rešava probleme, priznaje li svoje greške… Sve to utiče da dete formira svoju ličnost ugledajući se na njega. Naročito je značajna njegova uloga u odnosu na sinove jer se uglavnom identifikujemo sa roditeljem istog pola. Postajemo vrlo slični njima ili njihove suprotnosti ukoliko nam njihovo ponašanje izaziva negativne emocije. Čak i u situacijama kad ne ostvarimo dobar odnos sa ocem jer je previše strog i zahtevan … čak i tad ličimo na njega. Često čujem od svojih klijenta:„Najviše kod sebe mrzim kad primetim da imam one osobine koje me podsećaju na mog oca.“

Kako razviti dobar odnos sa detetom?

Danas živimo u vremenu kad mladi očevi provode više vremena sa decom nego što je to bilo pre 50 ili 70 godina. Uloga oca u  najranijem periodu nije samo svedena na obezbeđivanje finansija za porodicu, već se briga o porodici širila i na pomaganje i brigu o majci/supruzi, a i detetu. Dobar odnos između deteta i oca se razvija od najranijeg uzrasta. Brinući o detetu u najranijem periodu, obezbeđujući fizičku brigu,menjajući pelene, uspavljujući… otac postavlja najbolju moguću osnosvu za razvoj dobrog odnosa sa detetom. Jako je bitno da kad počnu da se igraju npr. dok deca još puze, da se spusti na pod na njihov nivo. Tako otac već počinje da utiče na formiranje njihove slike o sebi kao o ravnopravnom biću na ovom svetu. Ukoliko se očevi ne snalaze najbolje sa malim bebama, neophodno je da majke podstiču taj odnos na blag i podržavajući način. Žene su biološki determinisane da dobro brinu o deci, a muškarcima se čini da će ih polomiti, povrediti i sl. Zato se često povlače, a mlade majke nemaju snagu i strpljenje da se bore s njihovim strahovima, pa im je lakše da sve preuzmu na sebe. Na taj način očevi gube značaj u odrastanju svoje dece, kasnije teže ostvaruju odnos poverenja i bliskosti sa njima.Zato je bitno da majke utiču na očeve na formiranje tog odnosa jer je deci potreban i otac.

Uloga oca u životu ćerke

Od najranijeg uzrasta pa sve do tinejdžerskih dana, uticaj oca na devojčice se najviše ogleda u formiranju njenog modela partnera. Bitno je da kasnije, kad ona postane tinejdžer, otac svoju ulogu ne zapostavi, povlačeći se pred nekim ženskim pitanjima na koje ne zna odgovore ili izigravajući nekog strogog, zahtevnog i kontrolišućeg oca. Njoj su neophodni njegova podrška, razumevanje i poverenje. Sve to se najviše ogleda u formiranju njenog samopoštovanja i samopouzdanja. Njegov zdrav razum, pohvale i verbalna podrška značajno utiču na formiranje ćerkine slike o sebi. Sa kakvim ocem odrasta, takvim će se ljudima i okružiti u životu. Pronaći će partnera koji je voli i poštuje, baš kao što je to radio njen otac voleći i poštujući njenu majku. Ostvariće dobre prijateljske odnose u privatnom i  profesionalnom životu. Pre svega, neće imati problem da ostvari odnos poverenja ni sa kim. Kad odnos oca i ćerke nije dobar, odnosno kad nije razvijena bliskost među njima, baš kao i ljubav i poverenje, ćerke imaju problem da dobar odnos ostvare i sa drugim muškarcima. Ukoliko je otac nesposoban da pokaže emocije, devojčice odrastaju u uverenju da su svi muškarci takvi i imaju mala očekivanja od partnera. Zato celog života ostanu uskraćene za kvalitetan odnos na relaciji muškarac–žena. Ako je otac strog, gotovo uvek pronalaze i takvog muža. Zahtevnog, koji postavlja granice i  kontrolišućeg. Čest je slučaj da ćerke alkoholičara pronađu muževe alkoholičare. Neke pobegnu, a neke ceo život provedu pokušavajući da ih promene, da im pomognu, a u stvari pomažu očevima.

Uticaj oca na život sinova

Ugledajući se na oca, sin se uči svojoj muževnosti. Iako toga nisu svesni ni sin a ni otac, dečak kroz taj odnos uči kakav muškarac treba da bude, a kakav ne. Često čujemo od odraslih muškaraca „uvek sam želeo da budem baš kao moj tata“. Dečaci koji odrastaju uz oca koji ne štedi na pokazivanju ljubavi i poštovanja prema sinovljevim potrebama, odrastaju u samosvesne muškarce koji ostvaruju odlične odnose sa partnerkama, prijateljima i kolegama. Kad sinovi odrastaju uz oca sa kojim ne ostvaruju dobar odnos, postaju nesigurne, neispunjene osobe bez samopoštovanja. Ne ostvaruju dobre odnose ni sa drugovima, kasnije kolegama, a ni sa suprugama. Čest je slučaj da se očevi takmiče sa sinovima, naravno ponižavajući ih. Sinovi postaju takvi očevi, a slične obrazce ponašanja grade sa svim drugim muškarcima. Ukoliko imate u svom okruženju muškarca koji je preterano ambiciozan često i na štetu svojih kolega znajte da je to poneo iz odnosa sa ocem.

Univerzalna uloga oca

Najveći i najbitniji uticaj na svoju decu , očevi ostvaruju kroz model koji imaju sa majkom. Taj model se prenosi iz primarne porodice na formiranje svoje porodice. ODNOS KOJI OTAC IMA PREMA MAJCI je model koji se kasnije prenosi i na porodice njihove dece. Ćerke očekuju od svojih muževa da budu slični njihovim očevima, a sinovi očekuju od žena da budu slične njihovim majkama, odnosno tome kakvi su roditelji bili u njihovom odnosu supružnika. Zato često kažem da ih u svakom braku, makar na početku ima šestoro jer tu su kako mladi supružnici, tako i njihovi roditelji. Žene su biološki determinisane da dobro brinu o deci, a muškarcima se čini da će ih povrediti i sl. Zato se često povlače, a mlade majke nemaju snage i strpljenja da se bore sa tim njihovim strahovima, pa im je lakše da sve preuzmu na sebe. Na taj način očevi gube značaj u odrastanu svoje dece, kasnije teže ostvaruju odnos poverenja i bliskosti sa njima. Zato je bitno da majke utiču na očeve i na formiranje tog odnosa jer je deci potreban otac.

Radeći sa ljudima koji popravljaju svoje bračne odnose, često ih podsetim na to koju ulogu umaju u životu dece. Kad to osveste, lakše donose odluke u vezi sa partnerom, razvodom… Nije uvek neophodno da ostanu u braku. Bitno je da se u tom razlazu jedno prema drugom odnose s ljubavlju i poštovanjem. Možda prestaju da budu partneri, ali roditeljske uloge traju zauvek.