Svaki čovek nekad u životu oseti potrebu za promenom. Uglavnom je to onda kad je u negativnoj fazi, kad mu ništa ne ide od ruke, kad se oseća neispunjeno, beznačajno, nesigurno…

Naš život oblikuju naučene, usvojene životne vrednosti i UVERENJA.

Kvalitet vašeg života je u značenju koje mu pridajete. Život nisu samo izazovi na koje nailazite, već i značenja koja pridajete tim izazovima. Emocije su vaša pokretačka snaga. Kvalitet vaših iskustava zavisi od kvaliteta emocija koje doživljavate. Živeti- podrazumeva da se stalno razvijate i menjate.
Emocije možemo naučiti da kontrolišemo i pretvorimo iz negativnih u pozitivne.

PSIHOLOGIJA LJUDSKIH POTREBA objašnjava zašto i na koji način funkcionišemo na osnovu zadovoljenja 6 ljudskih potreba.
Kad razumemo načine i razloge, zašto i kako zadovoljavamo te potrebe, razumećemo i nas same.
One mogu biti zadovoljene na pozitivan ili negativan način. Zadovoljenje prve četiri su osnova ljudskog postojanja:
Potreba za sigurnošću
Potreba za ljubavlju i povezanosti
Potreba za značajnošću
Potreba za raznovrsnošću

U zadovoljenju sledeće dve leži uslov za potpunu ispunjenost:

-Potreba za ličnim razvojem
-Potreba da doprinosimo van sebe.

Uspeh i ispunjenost

Uspeti u životu podrazumeva da smo postigli nešto što smo želeli. Uspevamo onda kad ovladamo veštinom koja nam je potrebna za to što želimo. Ispunjenost je snaga razumevanja, poštovanja i uživanja života. Postižemo je kad životu damo neki smisao, kad osećamo da je naš život bitan na neki značajan način. Možete imati sav uspeh i novac ovog sveta, a da se ne osećate ispunjenim. Isto tako možete imati divnog partnera i decu, a opet osećati prazninu. Psiholog, životni trener je neko ko će vam pomoći da uspete da osetite ispunjenost i radost života.
Ono što nas pokreće na akciju je bol, odnosno želja da izbegnemo bol ili patnju. Do patnje dolazi kad se poklope dve stvari. U nekoj oblasti vašeg života nešto nije kako vi želite, a s druge strane verujete da nemate sposobnosti i snage da to prevaziđete. Prihvatili ste ograničavajuće uverenje da nemate kontrolu nad svojim životom. Dr M.Selidžman je to nazvao NAUČENOM BESPOMOĆNOŠĆU. Do nje dovode tri stvari:

1. STALNOST
Da li ste ikada osećali da vaš problem neće nikada nestati? Kad verujete da je vaš problem stalan, kao da zatežete „omču oko vrata sreće.“
2. PROŽIMANJE
Da li je nekad neki problem toliko dominirao da je ceo vaš život izgledao kao problem? Patite jer ste proširili problem u sve oblasti vašeg života.
3. SUBJEKTIVNOST
Da li ste ikada vaš problem, u stvari bili vi? Lako je osetiti se „zaglavljenim“ kad se problem internalizuje.

Kad prepoznate ove pojave kod sebe, uradili ste prvi korak- PRIHVATILI SITUACIJU. Sledeći korak je da PREUZMETE ODGOVORNOST.
Do onog trenutka dok vi sami ne vidite gde grešite i šta treba da menjate ništa nije u redu. Morate preuzeti odgovornost i za svoj uspeh, isto kao i za neuspeh.
Druga strana medalje je da ste nesigurni, podcenjujete sebe i zadovoljavate se malim. Negde u vašoj glavi neki „crvić“ kopka i opet se pojavljuju nezadovoljstvo i želja za promenom.
Psiholog, life coach će vam pomoći da spoznate svoje sposobnosti i mogućnosti i da ih iskoristite na najbolji mogući način, a sve u svrhu postizanja cilja koji ste sebi postavili.
Vaša sreća je jedini istinski cilj.
Moramo da prihvatimo da ne možemo sve u životu sami. Često je pomoć potrebna i ne treba se stideti i potražiti je.
Verovatno, kad vam se pokvari neki aparat u kući, zovete majstora. Idete kod frizera kad vam poraste kosa, kod lekara kad ste prehlađeni.
Potražite psihologa, life coach-a kada osećate da vam je potrebna pomoć, da želite promenu. Zajedno ćete postići mnogo više.