Imate li emocije pod kontrolom?

Emocionalna zrelost kao uslov za razumevanje sebe i drugih

Verovatno nijedna osoba koja potraži stručnu psihološku pomoć ne razmišlja o tome da li je emocionalno zrela. Javi se zbog emocionalnih problema sa kojima ne može da se izbori sama. Zato se i kaže da psiholozi rade sa emocijama, odnosno pomažu vam da ih prihvatite, da razumete odakle potiču, da naučite da ih kontrolišete…

Emocionalni balans

Emocije upravljaju našim životom i zato je bitno upoznati se sa načinima uz pomoć kojih možemo postići emocionalni balans, prihvatiti i one negativne koje se ne mogu izbeći u svakodnevnom životu. Moglo bi se reći da svako ko istraje u radu na sebi postaje emocionalno zrela ličnost. Šta to podrazumeva, kako stići do te zrelosti? Pošto smo tako različiti, različiti su i putevi kojima do zrelosti stižemo. Isto tako i vreme koje nam je potrebno da emocionalno sazrimo nije jednako za svakog. Da bi sve bilo zanimljivije, ostati na tom putu i nije baš lako. Javljaju se mnogi mali, kraći, posebni puteljci koje moramo proći, jer je svaki od njih neophodan da bismo stigli do sledećeg. Nema preskakanja! Pa čak i onda kad postignete zadovoljavajući nivo emocionalne zrelosti, ono stanje u kome se dobro osećate, morate stalno raditi na tome da na tom nivou i ostanete.

ŠTA ZNAČI BITI EMOCIONALNO ZREO?

Kad za nekog kažemo da je ZREO, mi podrazumevamo da je ODRASTAO što je suprotno od detinjast. Zrela, odrasla osoba je pre svega naučila DA KONTROLIŠE SVOJE EMOCIJE I DA SE NOSI SA NEGATIVNIM. Stekla je znanja i iskustvo o tome kako svet funkcioniše i adekvatno se prilagodila. Zrele osobe ne plaču kad ne dobiju ono što požele. Ne udaraju onoga sa kojim se ne slažu, koji ne radi sve onako kako oni žele. Kao što rade deca. Ali, mnoge odrasle osobe, za koje se očekuje da su i zrele osobe, rade slične stvari. Na primer, mnoge žene su nesrećne jer muškarac prema kome osećaju razne pozitivne emocije, ne uzvraća istom merom. Postoje i šefovi koji će vas konstantno na poslu kažnjavati na neki način (neće vas konsultovati, nagraditi kao druge, pozvati na proslave…) samo zato što imate drugačije mišljenje od njih.
BITI EMOCIONALNO ZREO ZNAČI IMATI KONTROLU NAD SVOJIM EMOCIJAMA. Takva osoba je iskusila mnoge negativne mocije, razumela njihove posledice, ali i benefite koje ima kad nauči da ih drži pod kontrolom. I ono što je najbitnije, ta osoba JASNO PREPOZNAJE SVOJE EMOCIJE KAO I SITUACIJE U KOJIMA SE TE EMOCIJE JAVLJAJU i ne izbegava ih. Ne paniči i ne beži, već veruje u to da ih može prevazići baš onako kako treba.

Suočavanje sa samoćom

Ana je u penziji od zime, tokom poslednjih 15 godina se leči od depresije, uglavnom psihofarmacima. U prvom razgovoru mi je rekla da sad više u njenom životu nema onih osoba koje su je činile depresivnom (razvela se od muža, uspela je da se izbori za to da ne vodi računa o starom i nemoćnom ocu), ali joj nikad nije bilo teško kao sada. Suočava se sa samoćom i počinje da prihvata da sve te osobe za koje je mislila da su odgovorne za njeno stanje nisu krive za to što se tako oseća. Ona je odgovorna, u sebi nosi rešenje svog nezadovoljstva i počinje da prihvata one delove sebe kojih se sve ove godine odricala. Prepoznavala ih je u drugima (moćni odbrambeni mehanizam projekcije) i tek kad je uspela da ih odstrani iz svog života, razumela je da je problem u njoj. Dodatno, mora i da prihvati činjenicu da je ostala sama i da treba da izgradi ceo sistem odnosa sa novim ljudima da bi to osećanje usamljenosti (osećanje lične bezvrednosti koje leži ispod) prebrodila… a ima 60 godina.

KARAKTERSITIKE EMOCIONALNO ZRELE OSOBE

1.Empatija
Nije dovoljno da prepoznate svoje emocije,potrebno je i da prepoznate emocije drugih ljudi i da se u skladu s njima ponašate. Kad ste empatični dešavaju se samo dobre stvari: razumevanje, kompromis, emocionalna inteligencija je svuda prisutna. Na taj način pokazujete koliko poštujete drugu osobu i otvarate vrata za što bolju komunikaciju. To nas čini pristupačnijim što je jako bitno na putu zrele osobe.
2. Odgovornost
Pre svega podrazumeva da vam nije problem da priznate kad ste pogrešili i da snosite posledice svoje greške sa dostojanstvom. Poznajete li nekog ko to ne radi? Pomislite na Anu i na to gde ju je dovela nespremnost da se suoči sa svojom odgovornošću.
3. Samopouzdanje
Biti samopouzdan za mene znači ne samo prepoznati svoje mocije, već i značenje koje im pripisujemo, kao i predvideti ponašanja koja iz njih proističu. Sagledala sam situaciju sa mnogih strana, donela odluku šta da uradim prosuđujući o sebi na isti način kako prosuđujem o drugima. To me čini spremnijom da prihvatim kritiku, što je takođe bitan faktor emocionalne zrelosti.
4. Fleksibilnost
To podrazumeva spremnost da prihvatimo da se neće uvek sve dešavati onako kako smo mi zamislili. Spremnost za kompromis, pogotovo kad uključuje druge ljude je nesumnjiv znak emocionalne zrelosti. Jedan od puteva koje morate preći da biste postali prilagodljivi je strpljenje. Ako nismo sposobni da se prilagodimo vremenu izazova i promena, sigurno je da nećemo doneti prave odluke.
5. Vera u sebe
Ono što nas sigurno čini emocionalno zrelim je vera u sebe, sigurnost u sebe, ali u zdravoj meri. Kad preteramo lako zalutamo u aroganciju ili nedostatk samopouzdanja.Taj balans podrazumeva veru u svoje odluke, ali i određenu dozu samokritike ako je potrebno.
Za kraj navodim Vladetu Jerotića i njegov stav da uvek treba poći od toga da nema emocionalno zrele ličnosti.
“Nema granica čovekovog sazrevanja u toku njegovog života. Sposobnost da se voli neko drugi, a ne samo sebe. Sposobnost kontrolisanja nagona i impulsa. Podnošenja neprijatnosti, bola i patnje. Posedovanje zrele, a ne infantilne svesti. Umerena agresivnost bez reakcije besa ili mržnje. Sposobnost da se bude nezavisan. Sve ovo su važni kriterijumi u savremenoj psihologiji.“