Poverenje… da li ste ga nekad izgubili?

Duboka povezanost emocija i ponašanja

“Ona oseća da je Marko ne razume i ne podržava, a on oseća isto to, plus se oseća odbačenim. I oboje su usamljeni…”

Mnogi  misle da je ljubav ta koja pomaže da se prevaziđu problemi koji nastaju među partnerima. Realnost je da je POVERENJE ono što je bitno. Kad verujemo u to da nas partner neće izneveriti, prevariti, da je tu za nas kad nam je potreban, da će nas zaštititi ako je neophodno, onda je partnerski odnos potpun. U takvom odnosu zadovoljavamo potrebu za sigurnošću, značajnošću, ljubavlju i povezanošću. A kad se osećamo sigurno, bitno, voljeno, lako je zadovoljiti potrebu za ličnim rastom i razvojem, kao i potrebu da druge ljude učinimo srećnim.
Ako vas je neko nekad izdao sigurno znate kako izgleda onaj osećaj “praznine” u stomaku i u grudima.

ŠTA SE KRIJE U NAŠEM MOZGU?

Ana je taj osećaj opisala kao “šupljinu koja se nikad više neće moći popuniti, osećaj da će celog svog života tumarati bez ikakve stabilnosti”. Potreba da verujemo drugom biću, potreba za poverenjem je duboko ukorenjena u našem kolektivnom nesvesnom. Neke nove psihoneurološke studije pokazuju da je sadržana u našem DNK lancu. Kad izgubimo poverenje u nekog, onda deo mozga u kome su bile sadržane pozitivne emocije i prihvatanje druge osobe, kao da se gasi. Te emocije bivaju zamenjene animozitetom, sumnjom, ozlojađenošću.
Ana i Marko su 15 godina zajedno, imaju jedno dete. Ana  oseća da je Marko nikad nije razumeo i da nije svestan  toga koliko njegovo ponašanje doprinosi njenom bolu. Marko oseća da Ana nikad nije primećivala to koliko se on trudi i da se polako udaljavala od njega odlazeći u neka svoja nezadovoljstva. Ono što su oboje osvestili je da im odnos ne valja, do te mere da se Marko iselio iz stana.

NEGATIVNI KRUG: MISAO –EMOCIJA –PONAŠANJE

Naše misli, emocije i ponašanje su duboko povezani i značajno utiču jedno na drugo. Dok Ana misli da ne može da se osloni na Marka (jer je u njihovoj prošlosti bilo puno situacija kad joj se on nije “našao”: posle porođaja nije joj pomagao dovoljno, bila je frustrirana emotivno i fizički, nije je podržao u promeni posla…) , ona nesvesno razvija ponašanja koja Marka sve više udaljavaju od nje. Kao da je podigla zidove oko sebe i onemogućila mu da joj se približi i da joj pruži podršku, da prevaziđe emociju besa i usamljenosti. Stalno mu prebacuje da joj ništa ne pomaže, a onda sama uradi sve za šta želi da joj on pomogne. Ne dopada joj se način na koji brine o ćerki kad je sa njom, ne zna da usisa  kako treba, a pre svega ne razume da je ona fizički i emotivno potpuno iscrpljena. Sve te emocije su konstantno podržane negativnim mislima: on je nesposoban, ne voli me, nezainteresovan je što vodi sve većem narušavanju poverenja. Sve to za posledicu ima I njeno promenjeno ponašanje- stalno se žali, kritikuje ga, izbegava ga da ne bi dolazilo do svađa.
Jasno je da su Ana i Marko u NEGATIVNOM KRUGU: MISAO –EMOCIJA-PONAŠANJE. Ona oseća da je Marko ne razume i ne podržava, a on oseća isto to, plus se oseća odbačenim. I oboje su usamljeni.

PRIBLIŽAVANJE

Marko je doživeo odbacivanje od primarne porodice zbog  izbora Ane za partnera. Nekako je sve vreme očekivao da za to dobije posebnu “pohvalu” od Ane.  A njeno ponašanje se svodilo na: “ Preboli to već jednom”. U jednom trenutku u našem radu Ana je iskreno i jasno, gledajući ga u oči rekla: ”To je bio trenutak kad sam znala koliko sam ti bitna , koliko smo ti mi bitni, trenutak kad sam POVEROVALA u to da ćemo uspeti. Sad razumem koliko je za tebe bilo bolno ako si sve ove godine mislio da to nikad nisam cenila.” On je osetio njeno razumevanje i empatiju i na to odgovorio: “I ja znam kako si se ti osećala sve ove godine, umorna i iscrpljena od brige oko deteta i promene posla, odbačena od strane moje porodice.  Žao mi je što sam zaboravio kako da  budem dobar muž i prijatelj.“

PROMENITE VAŠ NEGATIVNI KRUG

Pošto su emocije, misli i ponašanje tako povezani, njihovu dinamiku možete promeniti ulaskom u krug u bilo kojoj tački. Svaka promena koju uradite vodiće ka promeni svih drugih tačaka, vaših i svakog drugog člana tog kruga. SVAKI ODNOS (partnerski, porodica, roditeljski, prijateljski) JE SISTEM. PROMENA JEDNOG DELA SISTEMA NEMINOVNO VODI PROMENI SVIH DRUGIH DELOVA SISTEMA.
U trenutku kad je Ana promenila svoje ponašanje i rekla Marku da  razume koliko je patio sve ove godine, ona se otvorila za njegovu tačku gledanja:
-prekinula je negativni krug koji je trajao godinama
-promena je dovela do novog ponašanja i prepoznavanja njegovog bola
-empatija je omogućila nove pozitivne emocije otvorenosti, razumevanja i poverenja

Promena u Markovom krugu je dovela do:
-novih zdravih emocija i osećaja
-formiranja novih ponašanja u vezi sa Anom i njegovom brigom oko nje
-Anine zahvalnosti  i promene njenog ponašanja prema njemu kojim je činila da se on oseća odbačenim.

Sa svakom novom rečju punom poverenja, bliskosti i povezanosti, rane zaceljuju. U njihovom slučaju sve je počelo Aninom promenom i priznanjem da razume Markovu žrtvu i patnju. Nastavilo se njegovim prihvatanjem i razumevanjem njene frustriranosti  umora.
Neko mora početi prvi. Prekinite NEGATIVNI KRUG EMOCIJA-MISAO-PONAŠANJE prvi , dajte svom partneru ono što mu je potrebno  bez ikakvog očekivanja da vam vrati.